Pengenalan kepada EMF

Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dengan kebenaran awal daripada International Telecommunication Union (ITU). Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertanggungjawab untuk versi Bahasa Malaysia dokumen ini.

Versi asal dokumen ini boleh didapati di: http://emfguide.itu.int/emfguide.html