Pernyataan Berkenaan Isu-Isu Rangkaian Mudah Alih dan EMF